เปรียบเทียบ Bootloader แต่ละค่าย

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_boot_loaders

เปรียบเทียบคุณสมบัติ feature ต่างๆ

รายชื่อ ลิขสิทธิ์↓ การฝั่งตัว บูทจาก OS ที่สามารถบูทได้
MBR เท่านั้น MBR / VBR Floppy Hard Disk Second Hard Disk Logical partitions CD-ROM Floppy USB Zip LAN MS-DOS Windows 9x/Me Windows NT series Windows Vista Linux ReactOS MenuetOS OpenBSD Mac OS X
Acronis OS Selector ซื้อ ? Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ? Yes Yes Yes Yes Yes ? ? ? Yes
Boot Camp ซื้อ ? ? ? ? ? Yes ? Yes ? ? ? ? ? Yes Yes Yes ? ? ? Yes
BootIt Next Generation ซื้อ ? ? Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ? Yes Yes Yes Yes Yes ? ? ? ?
BootKey ซื้อ No No Yes No No No Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes ? ? ? ?
bootman ? Yes No No Yes ? ? ? ? ? ? No Yes Yes No (boots NTLDR) No (boots Windows Boot Manager) No (boots GRUB or LILO) ? ? ? ?
BootX ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Yes ? ? ? Yes
Darwin Boot Loader ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Yes Yes
Das U-Boot ฟรี (GPL) ? ? ? Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes ? ? ? ? Yes ? ? Yes (FreeBSD) ?
GAG ฟรี (GPL) Yes (SafeBoot) No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes No (calls NTLDR) No (calls Windows Boot Manager) No (calls GRUB or LILO) No (calls bootloader) No (calls bootloader) No (calls bootloader) No
GRUB ฟรี (GPL) No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No (calls NTLDR) No (calls Windows Boot Manager) Yes No (calls FreeLoader) Yes Yes Yes
GRUB4DOS ฟรี (GPL) No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No (calls NTLDR) No (calls Windows Boot Manager) Yes ? ? ? ?
Gujin ฟรี (GPL) No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes ? ? ? ?
LILO BSD license Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ? ? Yes No (calls NTLDR) ? Yes ? ? Yes (calls biosboot) (FreeBSD, PC-BSD, …) ?
loadlin ฟรี (GPL) No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No Yes No No ? ?
Madboot ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
MasterBooter ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
NTLDR ซื้อ No Yes Yes Yes ? No No Yes Yes ? ? Yes Yes Yes No No (Calls GRUB4DOS) ? ? ? No (Calls Darwin bootloader)[1]
OSL2000 Boot Manager ซื้อ Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No (calls GRUB or LILO) ? ? ? ?
PLoP Bootmanager ฟรี ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Smart Boot Manager Open source Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes ? ? ? Yes Yes Yes ? Yes ? ? Yes ?
SPFdisk Open source Yes Yes Yes Yes Yes ? ? Yes ? ? ? Yes Yes ? ? ? ? ? ? ?
Syslinux ฟรี (GPL) ? Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No (calls NTLDR) No (calls Windows Boot Manager) Yes ? ? ? ?
XOSL ฟรี (GPL) ? ? Yes Yes Yes Yes Yes ? No ? No Yes Yes Yes Yes Yes ? ? ? ?
zBoot Manager ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Windows Boot Manager ? ? Yes ? Yes Yes ? Yes Yes ? Yes ? ? Yes No (calls NTLDR) Yes No (calls GRUB or LILO) ? ? ? ?
FreeLoader (ReactOS Boot Loader) ฟรี (GPL) No Yes Yes Yes Yes ? Yes Yes Yes Yes ? Yes Yes Partial[2] No (calls Windows Boot Manager) Yes Yes ? ? ?
รายชื่อ ลิขสิทธิ์ การฝั่งตัว บูทจาก OS ที่สามารถบูทได้
MBR only MBR / VBR Floppy Hard Disk Second Hard Disk Logical partitions CD-ROM Floppy USB Zip LAN MS-DOS Windows 9x/Me Windows NT series Windows Vista Linux ReactOS MenuetOS OpenBSD Mac OS X
รายชื่อ advanced command scriptable supported device supported architecture supported filesystem supported OS supported executable supported protocol supported decompression others
GRUB Legacy Yes No ? i386(pc) FAT16, FAT32, Minix fs, Linux ext2fs, ReiserFS, JFS, XFS, VSTa fs FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, GNU/Linux ELF TFTP gzip
GRUB 2 Yes Yes ? i386(pc, coreboot, olpc, mac), powerpc(mac, pegasos II), Sun UltraSparc(Sparc v9) ext2, ext3, ext4, ufs, minix, iso9660, udf, jfs, hfs, hfs+, afs, affs, sfs, xfs, reiserfs, tar, cpio, ntfs, FAT16, FAT32 Linux(pc, mac), FreeBSD(pc), OpenBSD(pc), NetBSD(pc) ? ? ?
LILO No No ? i386(pc) ext2, ext3, ffs, ffs2, iso9660, jfs, minix, ntfs, reiserfs, vfat, etc… ? ? ? bzip2, gzip
SYSLINUX ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Yaboot No No ? PowerPC(Open Firmware) ext2, ext3, ? GNU/Linux, ? ? ? ?
RedBoot yes yes (boot only) ? ARM, Coldfire, H8300, x86, Freescale/Motorola 68000, MIPS, PPC, SH, SPARC, SPARCLite JFFS2 Linux, eCos ELF TFTP, serial (X-modem) gzip
Das U-Boot Yes Yes ? PPC, ARM, AVR32, Blackfin, Coldfire, IXP, Leon2, m68k, MicroBlaze, MIPS, NIOS, NIOS2, PXA, x86, StrongARM, SH2, SH3, SH4, … FAT, VFAT, ext2, ext3, jffs2, cramfs, reiserfs, yaffs2, ubifs, nfs 4_4bsd, Artos, Dell, Esix, FreeBSD, Irix, Linux, LynxOS, NCR, NetBSD, OpenBSD, pSOS, QNX, RTEMS, SCO, Solaris, SVR4, U-Boot, VXworks ELF, U-Boot image format TFTP, NFS, serial (S-Record, Y-Modem, Kermit binary protocol) bzip2, gzip
kboot ? ? ? i386 most supported by Linux Kernel (ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, etc..) Linux ? HTTP, FTP, TFTP ? SSH, NFS support. kexec-based bootloader.
Runnix ? ? ? ? ? Linux ? ? ? kexec and syslinux based bootloader.
kexec-loader No No ? i386 most supported by Linux Kernel (ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, etc..) Linux/multiboot ? No networking gzip (for kernel modules) Kernel/multiboot module support
NTLDR No No ? i386(pc) ? Windows ? ? ? default bootloader on Windows NT
FREELDR No No ? i386(pc), arm, powerpc ext2, fat12, fat16, fat32, iso, ntfs ReactOS, Linux, Windows NT 4.0, Windows2000, WindowsXP, Windows2003 ? ? ? clone of NTLDR
boot0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? FreeBSD’s bootloader
extipl ? ? ? ? ? ? ? ? ? IBM IPL upper compatible
Multiple Boot Manager ? ? ? ? ? PC DOS, MS-DOS, Windows, OS/2, Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, BeOS, B-right/V, Solaris, OPENSTEP, Plan 9, EOTA[3] ? ? ?
Rockbox bootloader ? ? ? ? ? Rockbox ? ? ?
bootload (Technologic Systems) ? ? ? ARM ? Linux ? ? ? Proprietary
Name advanced command scriptable supported device supported architecture supported filesystem supported OS supported executable supported protocol supported decompression others
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: